Prajakta - Mayuresh

Sheetal - Aakash

Rakhal - Mayuri

Rohini - Chetan

Namrata - Piyush

Aftab - Misbah